Co możesz zyskać

Analiza
sprawy

Twoją sytuację przeanalizujemy bezpłatnie*

Uzyskanie dokumentów kredytowych od banku

odpowiedni wniosek przygotujemy bezpłatnie*

Indywidualne
podejście

każdą sprawę rozpatrujemy ze szczególną dbałością*

Odzyskanie środków

wpłaconych do tej pory w ratach dzięki unieważnieniu umowy o kredyt

Uzyskanie zwrotu nadpłat

wynikających z różnic kursów walut dzięki uznaniu klauzul za abuzywne

Kompleksowe wsparcie prawne w sprawie kredytów frankowych obejmuje:

 • Analizę dokumentacji kredytowej pod kątem występowania abuzywnych klauzul przeliczeniowych (waloryzacyjnych).
 • Pomoc w uzyskaniu dodatkowej dokumentacji kredytowej z banku – przygotowanie wniosku o udostępnienie dokumentacji kredytowej.
 • Opracowanie optymalnej dla Ciebie strategii procesowej, w tym analizę możliwości zakończenia sporu na etapie przedsądowym. Wskażemy ewentualne korzyści lub ryzyka wynikające z takiego rozwiązania.
 • Sporządzenie wyliczeń wielkości roszczenia oraz orientacyjnych zysków.
 • Podjęcie kroków mających na celu polubowne zakończenie sporu (etap przedsądowy), które obejmują:
  • przygotowanie reklamacji,
  • analizę oferty zawarcia ugody zaproponowanej przez bank lub przygotowanie kontroferty na propozycję banku,
  • wsparcie w trakcie negocjacji z bankiem,
  • przygotowanie lub konsultacja treści ugody.
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym (zarówno w I, jak i II instancji) związanych z występowaniem w umowie kredytu niedozwolonych klauzul przeliczeniowych (waloryzacyjnych), w tym z tytułu:
  • stwierdzenia nieważności umowy kredytowej oraz zasądzenia na rzecz kredytobiorcy wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych lub
  • stwierdzenia abuzywności klauzul przeliczeniowych (waloryzacyjnych) skutkującym tzw. “odfrankowieniem kredytu” oraz zasądzeniem na rzecz kredytobiorcy nadpłaty uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych.

Dlaczego warto nas wybrać

Prowadzimy wiele spraw frankowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe

Działamy na terenie
całej Polski

Posiadamy biura w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu

Dedykowany zespół ds. kredytów frankowych

Jerzy Hajn

adwokat

Julia Wawrzyńczak

radca prawny

Hubert Kutkiewicz

radca prawny

Stan prawny

Wygrana Lubasz i Wspólnicy w sprawie frankowej! Sąd uznał umowę kredytu za nieważną w całości

W dniu 1 lutego 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie, wydając wyrok na posiedzeniu niejawnym, uznał za nieważną umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF (sygn. akt XXVIII C 2709/21; SSO Edyta Sornat – Unisk).

Przeczytaj
Nowa linia orzecznicza dotycząca kredytów frankowych dla przedsiębiorców

Pierwszy kwartał 2022 roku obfituje w wiele wydarzeń mających bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarczą w Polsce. Dla wielu kredytobiorców ten okres związany jest ze wzrostem rat kredytów powiązanych z walutą obcą (CHF/EUR/USD).

Przeczytaj
Czy trzeba czekać na uchwałę całego składu Izby Cywilnej SN (III CZP 11/21)?

W dniu 2 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej nie wydał orzeczenia merytorycznego w sprawie 6 pytań Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie kluczowych kwestii dotyczących tematyki kredytów frankowych.

Przeczytaj
Nadal bez oczekiwanej przez frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego

Kolejne posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie zagadnień prawnych, przedstawionych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych (sygn. akt: III CZP 11/21).

Przeczytaj
Orzecznictwo w sprawach frankowych

Rok 2020 oraz 2021 przyniosły wiele korzystnych orzeczeń dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane kursem walut obcych. Statystyka spraw sądowych prowadzi do wniosku, iż coraz szersze grono kredytobiorców uzyskuje korzystne dla siebie rozstrzygnięcia.

Przeczytaj
Roszczenie o stwierdzenie abuzywności klauzul

Sąd Najwyższy w uchwale z 15 września 2020 r. orzekł, iż żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy. Przywołane orzeczenie ma duże znaczenie dla praktyki, w tym przede wszystkim dla...

Przeczytaj

Sprawdź, jakie masz możliwości dotyczące
Twojego kredytu w CHF.

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy w ciągu 2 dni roboczych.

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię banku na liście w powyższym formularzu, skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Kontakt
telefoniczny +48 42 631 94 44 lub mailowy info@chf.lubasziwspolnicy.pl.